Gebruiksvoorwaarden

Privacy

Gegevens van bezoekers

a) Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan etmode.nl worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.

b) Etmode.nl zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens. Etmode.nl kan de gegevens die door de klant verstrekt worden onder meer voor de volgende doeleinden gebruiken:

c) Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan etmode.nl denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de bezoeker.

Cookies

a) Etmode.nl maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan etmode.nl de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.

b) De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meestgebruikte moderne browsers geboden.

c) Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

Vragen

Bezoekers kunnen met hun vragen over deze gebuiksvoorwaarden terecht bij etmode.nl. De contactgegevens staan vermeld op de website.

Toepasselijk recht

Op de website van etmode.nl en de gebruiksvoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen aanhangig worden gemaakt bij de bevoegde rechter in Nederland.

Wijzigingen

Etmode.nl is gerechtigd de inhoud van de gebruiksvoorwaarden te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.